seo" data-max-rows="2">

W pośrednictwie w obrocie nieruchomościami cotygodniowe spotkanie sprzedażowe może być skutecznym narzędziem do zwiększania dynamiki udziału w rynku dla branży nieruchomości i zespołu sprzedaży. Spotkanie można dobrze zaplanować, aby osiągnąć pozytywną dźwignię i dynamikę w całej agencji.

W przypadku większości agencji cotygodniowe spotkanie sprzedażowe jest dobrym pomysłem, aby doprowadzić agentów do sedna i wykonać ich zadania. Biorąc to pod uwagę, potrzebny jest plan, aby to osiągnąć. Na podstawie spotkania należy sporządzić dziennik, aby śledzić i mierzyć indywidualne wysiłki. Dobrzy sprzedawcy żyją z pozytywnego uznania i indywidualnego dowodu wydajności. Rozumiesz zalety tego procesu.

Cotygodniowe połączenia sprzedażowe należy wykonywać rano przed rozpoczęciem dnia roboczego. Powinieneś również zająć nie więcej niż 1 godzinę, aby zespół wrócił na rynek i wykonał wymagane codzienne czynności.

Celem spotkania sprzedaży powinno być zatem:

  • Aby popchnąć zespół do przodu za pomocą działań w listach i prowizjach
  • Utrzymuj dynamikę i skupienie w grupie w pozytywny sposób
  • Śledź i mierz aktywność poszczególnych osób
  • Nawiązanie pozytywnej komunikacji między zespołem sprzedaży a zespołem zarządzającym

Należy pamiętać, że większość sprzedawców nie lubi długich spotkań. Każdy najwyższy agent lub broker woli mieć ustalony program cotygodniowego raportowania i uczestnictwa w spotkaniach. Lider zespołu lub kierownik sprzedaży powinien kontrolować proces.

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby skonfigurować pozytywny proces spotkania dla swojego zespołu sprzedaży:

  1. Miejsce cotygodniowego spotkania powinno być zróżnicowane, aby zachęcić do aktywności i uczestnictwa. Możesz przenosić spotkanie między różnymi lokalizacjami i porami dnia. Sesje śniadaniowe zwykle kończą się powodzeniem, podobnie jak sesje obiadowe. Jednak potrzebujesz programu dla tego procesu.
  2. Pochwała grup współpracowników jest zawsze przydatnym narzędziem w odnoszącym sukcesy zespole sprzedażowym. Lider zespołu agencji lub kierownik sprzedaży powinien promować tę aktywność. Jeśli sprzedawca odniósł duży sukces lub niezwykłą umowę, udostępnij tę informację grupie we właściwym czasie i we właściwych okolicznościach.
  3. Pozwól całemu zespołowi sprzedaży i zespołowi zarządzającemu spotykać się raz w miesiącu na napoje towarzyskie. Interakcja między obiema grupami będzie ważna dla sukcesu agencji.
  4. Skonfiguruj system punktów między członkami zespołu sprzedaży. System punktów powinien być zróżnicowany według różnych kryteriów. W ten sposób rozpoznasz i zachęcisz wszystkich, nie tylko najlepszych agentów z najlepszymi ofertami. Sprawdź różne osiągnięcia tygodnia, w tym najlepszą ofertę tygodnia, najlepszą kampanię marketingową, najwięcej połączeń przychodzących, miejsca docelowe połączeń zimnych, ekskluzywne oferty i nowe spotkania.

Najlepsi agenci i brokerzy lubią wydajność. Lubią też szybko i skutecznie docierać do celu. Każde spotkanie sprzedażowe nie powinno trwać dłużej niż 1 godzinę, należy zachować minuty, a porządki obrad należy rozpowszechnić przed następnym spotkaniem. Szanuj czas najlepszych agentów, którzy będą przestrzegać wymagań dotyczących obecności na spotkaniach handlowych.